Hwast

Hwast

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek mogą się dobrowolnie ubezpieczyć w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych.

Message