bongopajama01

bongopajama01

ההבדל בצרכים הנו שונה בין אחד לשני ובינהם תמלול הקלטות ישיבה, תמלול של שיחות טלפון, תמלול קבצי אודיו מכריע ביותר, התמלול משפטי למטרת הבאת רא

Message