heavenwash2

heavenwash2

אם המתמלל יהיה יכול לתמלל קבצי אודיו בעלי איכות שמע נמוכה, למתמללים מקצועיים ישנן תוכנות מיוחדות המשפרות קבצי שמע וגם שיחות עם איכות ירודה

Message