2,040 views Logo hand round VPR6-3, VPR6-5, VPR6-8 - Vertushka plastik ruchka by Domochist