3,698 views Logo hand round VPR9-8 PRO Vertushka pro plastik ruchka drel 8,5 mm h 7,5 metrov by Domochist