2,446 views Logo hand round PU-1310 Prochistnoe ustroystvo universalnoe by Domochist