bongomark62

bongomark62

אם הוא מסוגל לתמלל קבצי אודיו בעלי איכות שמע ירודה, למתמללים מקצועיים קיימות תוכנות המשפרות קבצי אודיו ואפילו הקלטה באיכות ירודה הם מסוגלים

Message