Chả mực  Bá Kiến

Chả mực Bá Kiến

ô 41, tổ 1, khu 6, phường Yết Kiêu, Tp Hạ Long, Quảng Ninh 0904750363

Message