Phòng khám Đa khoa Trường Hải

Phòng khám Đa khoa Trường Hải

Phòng khám Đa khoa Trường Hải là một cơ sở y tế uy tín và chất lượng tại Hải Dương. Phòng khám được thành lập năm 2018

Message