Qəzet cari hadisələr haqqında yazılı məlumatları

Qəzet cari hadisələr haqqında yazılı məlumatları

Qəzet cari hadisələr haqqında yazılı məlumatları özündə əks etdirən dövri nəşrdir və tez-tez ağ və ya boz fonda qara mürəkkəblə yazılmışdır.

Message