Bàn thờ đứng Toàn thắng

Bàn thờ đứng Toàn thắng

Bàn thờ đứng là dòng bàn thờ có chân tiếp xúc với đất. Loại sản phẩm này được sử dụng để thờ gia tiên, thờ phật, thờ Quan công...

Message