Guitar Lava Me 2

Guitar Lava Me 2

Lava Me 2 là một trong những cây guitar hiện đại được làm từ vật liệu Super AirSonic Carbon Fiber. Mua chính hãng tại Lava Music Việt Nam.

Message