NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ HẢI THỤY

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ HẢI THỤY

Nguyên Liệu Pha Chế Hải Thuỵ là nhà phân phối nguyên liệu pha chế và dụng cụ pha chế cho các cửa hàng, chuỗi hệ thống take away hàng đầu KV

Message