neve.paritzkitewi249ii

neve.paritzkitewi249ii

Neve Paritzki (נווה פריצקי)The first tunnel for cycling in Israel is inaugurated in Jerusalem

Message