#ის ყოფილა კაცი პიროვნება შენ ყოფილხარ თხა ჭაკი ჯუა