weaselspider8

weaselspider8

השוני בצרכים הוא שונה בין אחד לשני דוגמת תמלול קבצי אודיו הקלטה של ישיבה, תמלול אצל שיחות, תמלול קבצי אודיו קריטי ביותר, תמלול משפטי לשם ראי

Message