ВА СЛАВУ БАТОНА ВАХАХАХААХ ДА ДА РАДИ САТАНЫ И БАТОНАААААААА.

Воланд

Игорь Корнелюк