chattaongot

chattaongot

Trehalose là loại đường tự nhiên được tìm thấy trong thực vật như tảo, địa y, nấm.

Message